Home Tags Sufi

Sufi

Rasulullah bertasawuf

Sering ditanyakan kepada kami, "apakah Rasulullah & para Sahabat serta Imam yang Empat, Tabi’in & tabi’ut tabi'in bertasawuf?" Jawaban kami Tahukah kita, mengapa mereka ada...

Tharikat

Tharikat yang haq dan sesat Kata Syaikh Ahmad Al-Rafaie, ” Tidak ada jalan yang lebih mudah menghampirkan diri dengan Allah kecuali melalui tharikat “ Tharikat merupakan...

Memusuhi Dunia Sufi

Mereka Yang Memusuhi Dunia Sufi Syeikh Abdul Qadir Isa Sumber:  http://www.sufinews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=293%3Amereka-yang-memusuhi-dunia-sufi&catid=83%3Apledoi-sufi&Itemid=301&lang=en Orang-orang yang menusuk dunia Sufi dalam Islam dan ingin merobohkan bahkan ingin menghancurkan dengan...

Mengenal Tasawuf

Pengajian rutin mingguan yang diadakan di Masjid Al-Buthi, Damaskus, setiap Jumat bakda Ashar, membahas kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiah yang disampaikan langsung oleh Syaikh Dr. M....

Di mana Allah

Sebagian muslim memahami hadits secara dzahir, lahiriah atau tekstual tentang Jariyah ( budak perempuan ) yang ditanya Rasulullah SAW, “Dimanakah Allah” . ( Shahih...

Perlunya Akhlak

Orang-orang yang asing (Al Ghuroba) Perlunya para penuntut ilmu atau umat muslim pada umumnya memahami tentang akhlak Baiklah kita lanjutkan tulisan sebelumnya tentang kesombongan http://mutiarazuhud.wordpress.com/2010/06/10/kesombongan. Kalau kita...

Saya bersaksi

Marilah merasakan dan mengalami sebenar-benarnya "saya bersaksi" Pada dunia maya (internet), baik melalui  email, chatting, milis,  forum diskusi, blog   kadang kita temui perdebatan dalam...

Istilah Tasawuf

Kadang kita mendengar saudara muslim kita yang memperturutkan hawa nafsunya, sibuk dengan istilah tasawuf mengatakan, "kalau tasawuf ajaran Rasulullah ??  dari mana asal kata tasawuf...

Ibnu Arabi

Sumber: http://myquran.com/forum/showthread.php/11080-Klarifikasi-Tentang-Syaikh-Muhyiddin-Ibnu-Arabi Klarifikasi Tentang Syaikh Muhyiddin Ibnu 'Arabi Mukaddimah Setelah mengikuti diskusi di MyQuran tentang Ibnu 'Arabi dan kontroversi seputar tokoh itu, saya menjadi tertarik untuk mengetahui...

Kaum Sufi

Sebagaimana yang disampaikan Abul Qasim Al-Qusyairy an-Naisabury, seorang ulama sufi abad ke-4 hijriyah,   “Kaum Sufi, Allah benar-benar telah menjadikan kaum ini sebagai kelompok...